Aanmelden en inschrijven

Vanaf het schooljaar 2020-2021 werkt de stad Geel met een centraal aanmeldingssysteem voor schoolinschrijvingen. Bekijk het filmpje of lees onderstaande uitleg.

Je kan je kind vanaf 2020 niet meer rechtstreeks inschrijven in de school. Via het centrale
aanmeldsysteem moet je je voorkeur(en) doorgeven. De stad zal dan laten weten waar je je kind kan inschrijven. Het systeem houdt rekening met de school van je voorkeur en zorgt er ook voor dat kinderen in de buurt van hun woonplaats naar school kunnen gaan.

Voor meer informatie: https://www.geel.be/eerst-aanmelden-dan-inschrijven

Wat heb je nodig om aan te melden:
 Het rijksregisternummer van kind
 Het domicilieadres van je kind