Lesuren

Schooluren

De klasuren zijn als volgt in de vestigingen van Diestseweg 34F en Pas 94:

VoormiddagNamiddag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
8:40 tot 11:5013:15 tot 15:35
Woensdag8:40 tot 12:15

Het toezicht door de school begint om 8.25 uur. Er is toezicht op de speelplaats van de
kleuterschool (Pas) tot 15.50 uur (ook voor leerlingen van de lagere school). De leerlingen die voor 8.25 uur op de speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

Opvang

Wij organiseren voor- en naschoolse opvang en middagopvang.

Voor- en naschoolse opvang

Uren: ’s morgens van 7.25 u tot 8.25 u
Uren: ’s avonds van 15.50 u tot 18.00 u
Plaats: vestiging Pas
Vergoeding: de prijs bedraagt in elke vestiging €0,82 per
begonnen halfuur. Bij gelijktijdigheid van kinderen van eenzelfde gezin is er 25%
vermindering.

Middagopvang

Uren: van 12.05 u tot 13.00 u
Plaats: in elke vestiging
Vergoeding: €0,50 ( Pas en centrum)