Schoolraad

Wat is een schoolraad?

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, de leraren en de lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema’s met de directie en/of het schoolbestuur.

Wie zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit evenveel vertegenwoordigers van ouders, personeel, en de lokale gemeenschap.
Op onze school zijn dat:

  • Leden vanuit de ouders: Maarten Verbiest en Wim Van Dam
  • Leden vanuit de leerkrachten: Sabine Peeters en Stephanie Vanherck¬†
  • Leden vanuit de gemeenschap: May Vanhoolst en Gilberte Peeters

Voorzitter: Stephanie Vanherck
Secretaris: Maarten Verbiest